HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI KINH DOANH
VÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam

[03.01.2011 21:19]
Download
Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên 33,12 triệu ha, trong đó diện tích có rừng là 12,61 triệu ha và 6,16 triệu ha đất trống đồi núi trọc là đối tượng của sản xuất lâm nông nghiệp. Như vậy, ngành Lâm nghiệp đã và đang thực hiện hoạt động quản lý và sản xuất trên diện tích đất lớn nhất trong các ngành kinh
tế quốc dân. Diện tích đất lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở trên các vùng đồi núi của cả nước, đây cũng là nơi sinh sống của 25 triệu người với nhiều dân tộc ít người, có trình độ dân trí thấp, phương thức canh tác lạc hậu, kinh tế chậm
phát triển và đời sống còn nhiều khó khăn.

Nghề rừng không những tạo ra các sản phẩm lâm sản hàng hóa và dịch
vụ đóng góp cho nền kinh tế quốc dân; mà còn có vai trò quan trọng trong bảo
vệ  môi  trường  như  phòng  hộ  đầu  nguồn,  giữ  đất,  giữ  nước,  điều  hòa  khí hậu..., góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt đối với bảo vệ biên giới hải đảo; góp phần quan trọng trong việc cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho người dân nông thôn và miền núi.

Theo quy định hiện hành về phân ngành kinh tế quốc dân, lâm nghiệp là ngành kinh tế cấp II với các nội dung hoạt động chính là gây trồng, bảo vệ rừng, khai thác lâm sản và một số dịch vụ lâm nghiệp. Sản phẩm cuối cùng là nguyên liệu lâm sản cung cấp cho Công nghiệp chế biến và tiêu dùng.

Theo các số liệu được công bố hiện nay, GDP lâm nghiệp chỉ chiếm hơn
1%  tổng  GDP  quốc  gia.  Giá  trị lâm nghiệp  trong  GDP  theo  cách  thống  kê hiện  nay mới tính giá  trị các hoạt động  sản  xuất chính  thức theo  kế hoạch,chưa tính được giá trị các lâm sản do dân khai thác, chế biến và lưu thông trên
thị trường; đặc biệt khâu công nghiệp chế biến lâm sản cũng không được tính đến. Những hiệu quả rất to lớn của rừng như tác dụng phòng hộ đầu nguồn, ven biển và môi trường đô thị, giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gien, du lịch sinh thái v.v… chưa được thống kê vào GDP của lâm nghiệp. Điều đó làm cho các cấp, các ngành và xã hội hiểu chưa đầy đủ về hiệu quả của một ngành với đối tượng quản lý là lâm nghiệp chiếm hơn 1/2 lãnh thổ, với nguồn tài nguyên rừng phong phú và có hơn 25 triệu dân sinh sống trên địa bàn.  Những nhận thức không  đầy đủ này có  ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách phát triển và đầu tư của Nhà nước cho ngành Lâm nghiệp._SUBMITNEWS
_TOPPAGE
ID
Pass
Bạn đăng nhập hoặc đăng k tại đy
Excellent Services
Good Design
Good Quality
On time delivery
Good value
Ecofriendly
Satisfied Client

Thông tin thị trường

36 m Lot ,11a Street - 5 Zone, Tran Quang Dieu Ward ,Qui nhon City ,Binh Dinh Provience, Vietnam
Tel : ( +84 ) 56 3641989 - Fax : ( +84 ) 56 3641989
Email: hongvinh19qn@vnn.vn / info@linhgiangfurniture.com - Website : linhgiangfurniture.com